Baazigooshi Logo
 • search
 • coin۰coin
 • avatar
  Baazigooshi Logo
 • search
 • coin۰coin
 • avatar
  Baazigooshi Logo
 • search
 • coin۰coin
 • key۰coin
 • coin0
 • avatar

لوله کشی

۶۶۰ بار بازی شده

number of time game played

لوله کشی

یه بازی فکری جذاب که شاید مشابه اش رو خیلی دیده باشید. کار شما تو این بازی خیلی ساده است. شما باید آب رو از یه محل به محل دیگه برسونید و این کار رو با چسبوندن و بعضا حرکت دادن تکه های لوله انجام میدید. چالش اصلی بازی دقیقا همینجاست. شما باید بدونید چطور لوله ها را به هم بچسبونید که آب بتونه راهش رو از مبدا به مقصد باز کنه و البته زمان محدودی هم برای این کار دارید بنابراین سرعت عمل تو این بازی مهمه.

بیشتر...

نظرات

send comment

لوله کشی

۶۶۰ بار بازی شده

number of time game played

لوله کشی

یه بازی فکری جذاب که شاید مشابه اش رو خیلی دیده باشید. کار شما تو این بازی خیلی ساده است. شما باید آب رو از یه محل به محل دیگه برسونید و این کار رو با چسبوندن و بعضا حرکت دادن تکه های لوله انجام میدید. چالش اصلی بازی دقیقا همینجاست. شما باید بدونید چطور لوله ها را به هم بچسبونید که آب بتونه راهش رو از مبدا به مقصد باز کنه و البته زمان محدودی هم برای این کار دارید بنابراین سرعت عمل تو این بازی مهمه.

بیشتر...

نظرات

send comment

لوله کشی

یه بازی فکری جذاب که شاید مشابه اش رو خیلی دیده باشید. کار شما تو این بازی خیلی ساده است. شما باید آب رو از یه محل به محل دیگه برسونید و این کار رو با چسبوندن و بعضا حرکت دادن تکه های لوله انجام میدید. چالش اصلی بازی دقیقا همینجاست. شما باید بدونید چطور لوله ها را به هم بچسبونید که آب بتونه راهش رو از مبدا به مقصد باز کنه و البته زمان محدودی هم برای این کار دارید بنابراین سرعت عمل تو این بازی مهمه.

بیشتر...

نظرات

send comment