• اطلاعات؛ سئوال جواب بده!
  • بچه ها؛ کودک شو!
  • سرعت عمل!
  • حافظه نامحدود!
  • دقت؛ تمرکز داشته باش!
  • تحلیل؛ مسأله حل کن!
  • تجسم؛ تصویر بساز!
  • جعبه جادو

!!وقت بازیه

بادکنک ها

بریم تو بازی

توپ و سبد

بریم تو بازی

خوراکی ها

بریم تو بازی

کلاه جادویی

بریم تو بازی

قطار وروجک ها

بریم تو بازی

دوربین عکاسی

بریم تو بازی

حیوونای جنگل

بریم تو بازی

ساز کودک

بریم تو بازی

ایکس او

بریم تو بازی

شناخت حیوون

بریم تو بازی

حدس اعداد

بریم تو بازی

تلفن کودک

بریم تو بازی

رنگ آمیزی

بریم تو بازی